1. Теорія та історія культури
2. Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
3. Українська культура
4. Музеєзнавство
5. Пам'яткознавство
6. Прикладна культурологія
7. Культурні практики