1. Теорія та історія соціальних комунікацій 
2. Документознавство, архівознавство
3. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство 
4. Теорія та історія журналістики
5. Теорія та історія видавничої справи та редагування
6. Прикладні соціально-комунікаційні технології 
7. Соціальна інформатика