1. Ви заповнюєте електронну форму реєстрації, обов'язкову для участі у конференції, в якій завантажуєте матеріали тез доповідей, та зазначаєте секцію та тематичний напрямок конференції.
 2. Проводите оплату реєстраційного збору в розмірі 300 гривень.

Реєстраційний збір включає: розміщення тез доповідей на сайті та публікація у збірнику матеріалів конференції (обсягом до п’яти сторінок включно), сертифікат.

У випадку, якщо матеріали тез доповідей складають більше п’яти сторінок, кожна наступна сторінка сплачується додатково в розмірі 30 гривень.

Кожен автор отримує один примірник збірника та один сертифікат, кожен додатковий примірник збірника сплачується окремо в розмірі 50 гривень.

Вартість пересилки авторського примірника збірника матеріалів конференції, а також сертифікату сплачується автором окремо згідно тарифів «Нової пошти».

 1. Оргкомітет рецензує ваші матеріали протягом 2-3 днів.
 2. Якщо матеріали успішно пройшли рецензування, ми відправляємо вам лист з інформацією: «Матеріали прийняті до публікації».
 3. Як тільки електронна версія збірника розміщується на сайті, ми повідомляємо вам про це. Потім, після виходу збірника, ми відправляємо вам друкований примірник в потрібній кількості.

Вимоги до оформлення матеріалів

Вимоги до оформлення тез наукових доповідей:

 • обсяг – від 3 до 5 сторінок, 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman, усі поля 20 мм;
 • робочі мови конференції – українська, російська, англійська;
 • УДК – по з лівого боку великими літерами (жирний)

зверху по центру – назва тез великими літерами, через інтервал нижче – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання та посада, місце роботи чи навчання автора (курсив). Нижче через інтервал друкується текст;

 • перелік використаних джерел оформляється (в порядку посилання на них) в кінці тексту, відповідно до встановлених вимог. У тексті посилання подаються у квадратних дужках, наприклад: [4, с.89-90];
 • текст має бути перевірений та відкоректований остаточно.

Приклад оформлення:

УДК

НАЗВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада, місце роботи чи навчання

                   Текст... 

Список використаних джерел:

 • Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.
 • Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:
  - відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор.
  - автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.